Voorkom een vechtscheiding

Van Thomas

In ons land wordt heel veel getrouwd. Het aantal huwelijken wat wordt afgesloten in ons land stijgt jaarlijks. Helaas wordt er ook jaarlijks een behoorlijk aantal scheidingen aangevraagd. Deze scheidingen hebben nogal wat gevolgen voor de betrokken partijen. Je trouwt met elkaar ‘voor goede en slechte tijden’ maar op het moment dat die slechte tijden de overhand krijgen in een huwelijk is dit vaak de doodssteek voor de relatie. De ex-geliefden zullen er samen tijdens een echtscheidingsprocedure moeten uitkomen. Vaak lukt dat, maar in veel gevallen loopt het uit op een vechtscheiding.

Als er schulden in een relatie zijn

De belangrijkste reden waarom mensen uit elkaar gaan is nog steeds geld. Een dure koopwoning, leningen die zijn aangegaan, betalingsverplichtingen waar je niet meer uit komt; het zijn allemaal zaken die vervelende gevolgen kunnen hebben. Op het moment dat één partner een goede advocaat heeft en de andere zich dit niet kan permitteren kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Het gebeurt geregeld dat één van de ex-echtelieden met een enorme schuld achterblijft.

Gelijk recht voor beiden

Is er sprake van een gemeenschappelijke schuld, dan zullen beide ex-echtelieden deze moeten dragen. Het is dan ook goed om te weten dat jij je kan wenden tot het advocatenkantoor Breda waar ze iedere zaak zullen bepleiten en waar ze geen zaken afwijzen omdat er te weinig eer aan te behalen valt. Er zal worden gepleit voor een goede verdeling van bezittingen en schulden waardoor de beide ex-partners een deel naar draagkracht moeten aflossen. Hierbij wordt gekeken naar inkomsten maar ook naar persoonlijke omstandigheden. Ook de aanwezigheid van kinderen wordt in dit oordeel mee genomen. Een vechtscheiding is een enorme stressfactor. Een goede advocaat kan in dat geval het anker in de storm zijn.

 Categorie: Recht